Policja w projekcie ubezpieczeniowym

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie uruchomiły program pilotażowy pozwalający na sprawniejsze wykrywanie kierowców jeżdżących bez polisy odpowiedzialności cywilnej. Projekt umożliwi policjantom przesyłanie drogą elektroniczną do Funduszu zgłoszenia o braku dokumentu potwierdzającego aktualne OC, w specjalnym systemie e-Zawiadomienia zamiast powiadomień w formie papierowej.

- Dzięki nowemu systemowi ograniczona zostanie praca papierowa, związana z przepisywaniem otrzymanych zgłoszeń do komputera, a zaoszczędzony czas przeznaczymy na inne działania prowadzące do identyfikacji nieubezpieczonych – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Otwarta zostaje też możliwość wykorzystania nowego systemu przez inne organy zobowiązane do kontroli OC, na przykład wydziały komunikacji – dodaje.

Po pozytywnym zakończeniu 3-miesięcznego pilotażu z KWP w Szczecinie, możliwe będzie udostępnienie systemu e-Zawiadomienia dla wszystkich jednostek policji w Polsce.
UFG przypomina, że w ubiegłym roku otrzymał od policji z całej Polski prawie 50 tys. papierowych zawiadomień o stwierdzonym podczas kontroli drogowej braku polisy OC. Po otrzymaniu takiej informacji Fundusz rozpoczyna postępowanie wyjaśniające i w przypadku faktycznego braku tego obowiązkowego ubezpieczenia – wysyła do właściciela pojazdu wezwanie do zapłaty kary za brak OC.

W 2012 r. UFG wezwał do zapłaty kary za brak OC łącznie ponad 40 tys. posiadaczy pojazdów. Rocznie płacą oni ponad 15 mln zł kar, tylko za to, że nie wykupili tej obowiązkowej polisy. Fundusz szacuje, że po polskich drogach porusza sie około 250 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Rocznie ich kierowcy powodują ponad 6 tys. wypadków (łącznie z niezidentyfikowanymi sprawcami), co kosztuje innych właścicieli samochodów już ponad 70 mln zł (w 2012 roku). Wypłaty z UFG finansowane są przez firmy ubezpieczeniowe.

Fundusz przypomina, że nieubezpieczony kierowca musi liczyć się z koniecznością zapłacenia:

kary za brak OC (dla samochodów osobowych pełna stawka to 3,2 tys. złotych),
mandatu podczas kontroli drogowej (50 złotych),
odszkodowania za spowodowany wypadek, wraz z kosztami UFG,
UFG podkreśla, że wszystkie powyższe sankcje i tak nie zwalniają kierowcy z konieczności wykupienia polisy OC.
(źródło: GU.com.pl)